Cisársky rez

Cisársky rez je najčastejšia pôrodnícka operácia, pomocou ktorej sa ukončuje tehotenstvo

Rozdeľujeme:

 • plánovaný cisársky rez: jeho indikácia je známa pred pôrodom, už v tehotenstve je rozhodnuté o jeho vykonaní
 • akútny (neplánovaný) cisársky rez: jeho indikácia sa vyvinula rýchlo (akútne) behom samotného pôrodu, až po nástupe kontrakcií. Je spravidla následkom komplikácií pri pôrode, ktoré si vyžadujú rýchle jednanie. A rýchle ukončenie tehotnosti pre ohrozenie matky a plodu.

Indikácie:

 • najčastejšie hroziaca hypoxia plodu - tieseň plodu - nedostatočné vyživovanie plodu kyslíkom cez placentu
 • zúžená panva rodičky a priveľký plod /tzv. kefalopelvický nepomer/, nadmerne veľký plod -fetus magnus
 • prekážky v pôrodných cestách
 • stavy po operáciách na maternici a v malej panve
 • neúspešné vyvolanie pôrodu pri predĺženej tehotnosti
 • symphyzeolýza /roztiahnutie panvy v priebehu tehotnosti vplyvom tehotenských hormónov, spôsobujúce bolesti v oblasti lonovej kosti/
 • zlá poloha plodu – zadočkom, poloha priečna, poloha šikmá, poloha tvárová, čelová, temenná
 • prepadnutie pupočníka do pôrodných ciest
 • závažné ochorenie ženy /choroby srdca, ťažká krátkozrakosť, vysoká cukrovka, vysoký tlak/, stavy po transplantáciách, choroby krvi- trombocytopénia - znížený počet krvných doštičiek, neurologické ochorenia
 • veková indikácia – staršie prvorodičky
 • ženy dlhodobo liečené pre neplodnosť, stavy po umelom oplodnení
 • vývojové chyby maternice
 • preeklampsia- komplikácia v tehotnosti prejavujúca sa opuchmi dolných končatín, nálezom bielkoviny v moči a vysokým krvným tlakom
 • vcestné lôžko – placenta prekrýva vnútornú bránku maternice čiastočne alebo úplne, a jej predčasné odlučovanie
 • viacnásobné tehotenstvo
 • opakovaný cisársky rez -po 2. cisárskych rezoch 3.cisarsky rez automaticky, pre hroziace roztrhnutie /tzv. ruptúru/ maternice
 • pri vysokom riziku infekcie pre dieťa ako napr. herpes genitalis, hepatitída B alebo C, vírus HIV, keď sa dieťatko môže nakaziť pri prechode pôrodnými cestami
 • a iné

Anestézia

Druh anestézie je závislý od preferovania a zdravotného stavu pacientky, od indikácie, stupňa naliehavosti a na úsudku anesteziológa. S celkovou anestéziou sa v súčasnej dobe stretávame väčšinou pri akútnych cisárskych rezoch, kedy potrebujeme hneď ukončiť tehotnosť lebo je ohrozená matka alebo plod, pri neúspešnosti a kontraindikáciách regionálnej anestézie a na prianie matky. Žena spí počas celej operácie. Pri spinálnej anestézii /blokáde koreňov miechových nervov aplikáciou anestetika v oblasti bedrovej chrbtice/ matka je pri vedomí, má znecitlivenú iba dolnú polovicu tela, rodička počuje a vidí bábätko hneď po narodení, celkovo sa podáva menej liekov ako pri celkovej, s nižším rizikom dlhodobého ovplyvnenia vedomia rodičky a plodu liekmi podávanými, je znížené riziko vdýchnutia žalúdočného obsahu do dýchacích ciest, umožňuje sa rýchlejší kontakt s matkou a nástup kojenia.

Priebeh operácie

Ak sa už rozhodlo o cisárskom reze, plánovanom alebo nie, oholia vám spodnú časť brucha a ohanbie, zavedú vám na 24 hodín močový katéter vo forme tenkej hadičky. Po dezinfekcii operačného poľa operatér rozreže brušnú stenu ženy, poruší sa celistvosť kože, podkožia, brušných svalov a maternice, vyberie sa z maternice bábätko a placenta, zašije sa maternica a po revízii brusnej dutiny sa zašije brušná stena po jednotlivých vrstvách. Rez je priečny v dolnej časti brucha, býva malý a je zväčša schovaný v ochlpení. Iba v zvláštnych prípadoch, sa robí pozdĺžny rez smerom od pupka k lonovej kosti, ktorý sa prevádza jednoduchšie a rýchlejšie, umožňuje lepší prístup k maternici, ale pre máloktorú ženu je esteticky prijateľný.

Výhody

Cisársky rez rieši patologické situácie, uplatňuje sa v urgentných situáciách nebezpečných pre matku a plod, kedy je potrebne rýchlo ukončiť tehotnosť, samotný pôrod je pohodlnejší, prebieha v krátkom čase, žena necíti bolesť a nemusí sa báť nástrihu či samovoľného prasknutia hrádze, panvové dno nie je narušené. Pri cisárskom reze sa obchádzajú panvové pôrodné cesty, tým sa predchádza trhlinám v pošve a na krčku maternice, ale hlavne neskorším ťažkostiam s únikom moču /Zväčša pri pôrodoch veľkých detí alebo prirýchlych pôrodoch/, poklesu maternice či stien pošvy /dá sa tomu predísť cvičením svalov panvového dna/. Treba však povedať, že celková doba regenerácie a návratu do normálu trvá pri cisárskom reze oveľa dlhšie.

Komplikácie:

 • krvácanie počas výkonu a po výkone
 • preniknutie plodovej vody do obehu
 • embólia /uzavretie žíl pľúc krvnou zrazeninou alebo plodovou vodou/
 • trombóza /vytvorenie krvnej zrazeniny v žilách/
 • hrozí riziko poranenia okolitých orgánov ako je močový mechúr a črevo
 • vdýchnutie žalúdočného obsahu ako komplikácia anestézie
 • pozeranie dieťaťa skalpelom
 • medzi pooperačné komplikácie patrí teplota
 • ako pamiatka po výkone zostava jazva, ktorá sa môže zle hojiť a hnisať, vznikajú nepekne jazvy a nebezpečné zrasty, vedúce k neplodnosti, opakovaným potratom a chronickým bolestiam

Doba hospitalizácie

5 dni, keďže sa deň vykonania cisárskeho rezu neráta, tak 4.deň po cisárskom reze vás prepustia do amb. starostlivosti., závisí to však aj od zdravotného stavu vášho bábätka.