Laparoskopická sterilizácia

Je operačný postup, ktorý slúži na zabránenie oplodneniu vajíčka vo vajcovodoch a tak zabráni neželanému otehotneniu. Je to výkon nevratný.Neovlyvňuje fungovanie ženy po hormonálnej stránke.

Indikácie

O sterilizáciu môže požiadať žena po dovršení 18 roku života bez ďalšieho obmedzenia. Podmienkou je minimálne 30 dní stará žiadosť o sterilizáciu a poučenie najčastejšie vypísané u prívátneho zmluvného gynekológa.

Operačný postup

V súčastnosti sa sterilizácia vykonáva takmer výlučne laparoskopicky. Pokiaľ nie je možné vykonať sterilizáciu laparoskopicky / napríklad při rozsiahlych adhezívnych prosesoch v oblasti malej panvy/ pristupujeme k minilaparotómií, výsledkom ktorej je cca 6-8 cm rez na bruchu na hranici ochlpenia. Princípom oboch operačných techník je prerušenie vajíčkovodov – anatomickej štruktúry v ktorej dochádza oplodneniu a transportu vajíčka do dutiny maternice.

Komplikácie

Rovnaké ako pri ostatných operačných technikách. Táto forma aktikoncepcie je najspoľahlivejšia, ale taktiež ako ostatné metody nie 100 %. Môže po nej dôjsť k neželanému otehotneniu – i keď v minimálnom počte.

Doba hospitalizácie

Ide o jedno dňovú hospitalizáciu. Pacientka príde na naše oddelenie ráno nalačno a 3 - 4 hodiny po výkone môže byť prepustená do ambulantnej starostlivosti.

Druh anestezie

Celková s nutnosťou intubácie dýchacích ciest.

Výkon je v plnej miere hradený pacientkou v sume 300 euro.